Náš tím

Vedenie rádia

Matej Drobný
Riaditeľ rádia
Moderátor / Technik

 

Veronika Ondrišíková
Zástupca riaditeľa
Moderátor / Redaktor

 

Členovia

 

                                                                    


Andrea Hubinová
Moderátor / Redaktor

 


Nicolas Havran
Moderátor / Technik

 

 

 

 

Branislav Kukuľa                      
Grafik / Technik

 

 

Liliana Nemečková
Moderátor / Redaktor

 

 

 

                                                                  


Lucia Škultétyová
Moderátor / Redaktor

 

Petronela Gurčíková
Moderátor / Redaktor

                                                                    


Andrea Hubinová
Moderátor / Redaktor

 


Nicolas Havran
Moderátor / Technik

 

 

Bývalí členovia

Norbert Jiroš
Norbert Jiroš
Jaroslav Vyhnička
Adriana Martošová
Dominik Dzurňák
Martina Šuhajdová
Marek Vavruš